Bilim ve Teknoloji Haftası

Bilim ve Teknoloji Haftası

Evrenin veya  olayların bir bölümünü ele alıp, çeşitli metotlardan yararlanarak gerçeğe uygun  bilgiler elde etmeye bilim denir.  Bilim alanlarında elde ettiğimiz bilgilerin, uygulamaya konulmasına teknoloji denir. Örneğin, sesin  iletilmesi fen bilimlerinin konusudur. Bu bilgilerden yararlanarak telgraf,  telefon, radyo, televizyon, telsiz gibi araçların yapılması teknolojidir.
 
Bilim bütün  insanları ortak düşüncede birleştirir. Bilime önem veren milletler, teknoloji  alanında ileri giderek daha gelişir, modern ve rahat yaşam koşullarına erişir.  Mutlu ve rahat yaşamak için cehaleti yok etmek gerekir. Cehalet ise ancak  bilimsel çalışmalar ile ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle bilim ve teknoloji  her alanda esas alınmalı ve insan hayatına yön vermelidir.

İnsanoğlunun önüne her gün yeni bir buluşun ürünü  sunulmaktadır. Bunları kullanmaya başlayan insanın yaşamı değişip  gelişmektedir. Uydu teknolojisi, nükleer teknoloji dünyayı küçültmüştür.  İletişim teknolojisinin gelişmesi ülkeler, kıtalar arası sınırları yok sayar  gibidir. Hızla gelişen teknoloji ve bunun sonucu ortaya çıkan gereksinmeler  bilgiyi ön plana çıkarmıştır. Artık bilgiler, haberler kıtalar arasında bile  televizyon, bilgisayar vb. aracılığıyla ışık hızıyla dolaşmaktadır. Çağımızda  bilgi alış verişi ve kullanımı çok önemli hâle gelmiştir. Bu çağa bilgi  çağı denilmiştir. Bu çağı yakalayan, gereklerini yaşayan toplumlara da bilgi  toplumu denilmektedir.

İnsanın  yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren bilim ve  teknolojinin önemi üzerinde durmak için okullarda her yıl 8-14 Mart tarihleri  arasında kalan hafta bilim ve teknoloji haftası olarak kutlanmaktadır.