Sosyal paylaşımı destekler

YAPİRA grup halinde oynandığında, çocukların birbirleri ile olan iletişimlerini ve sosyal paylaşımını teşvik eder. Çocuklar arasında paylaşma, bekleme, tartışma, iş birliği, uzlaşma, takım çalışması gibi sosyal yetenekleri geliştirir ve sonunda ortaya çıkarttıkları objelerle başarma hissini tattırır, çocuklara özgüven kazandırarak mutlu olmalarını sağlar.