Yorumlar

  • Meryem Öztürk

    Yapira, sağladığı yaratıcı hayal kurma becerisi, keşfetme, zihinsel ve duygusal gelişimi sağlama açısından çocuklara olumlu etki etmektedir. Zeka gelişimini destekleyerek eğitimde verimli bir şekilde kullanılabilir.

    Meryem Öztürk - Psikolojik Danışman
  • Meryem Temiz

    Yapira çocukların ince motor hareketlerinin, yani küçük kasların koordinasyonunun gelişmesi açısından büyük etki sağlamaktadır. Bu durum da çocukların benlik duygusunun gelişmesinde önemli bir rol oynar.

    Meryem Temiz - Çocuk gelişimi uzmanı